Keynotes

Hans Becker
Van de tijd die je als mens hebt, werk je relatief heel veel. Dus je moet het op het werk ook leuk hebben. En dat is wat het management nog weleens vergeet. Management is vaak teveel gericht op het financieel rondkomen. En als je alleen maar naar de financiën kijkt, krijg je rare toestanden en te weinig plezier in het werk. Ik denk ook dat, als je het werk leuk maakt, alles vanzelf goedkoper wordt. Want dan voorkom je veel gezeur. Dat slaat ook op onze cliënten. En het gepraat kost nou juist zoveel tijd, en tijd is — zodra het professioneel wordt - geld. Tachtig procent van onze kosten is arbeid. Dus als je de arbeid kan verlichten, of zelfs verminderen, door het leuk te maken, moet dat zeker doen. Plezier in het werk is in onze branche dus uiterst belangrijk. Ik denk trouwens in elke branche. Het doorsnee management denkt dat ze alles moeten regelen, maar dat moet helemaal niet. Je moet juist een zekere chaos brengen. De mens is een roizooidier. Die wil helemaal niet functioneren in een keurig gereglementeerde organisatie. Er moet chaos gecreëerd Worden. Niet totale chaos, maar op de rand van chaos. Daar wordt het menselijker van een nog goedkoper 00k. Hans Becker studeerde economie aan de Erasmus universiteit en was daar 25 jaar docent aan de economische faculteit. In 1992 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Stichting Humanitas (bouw voor ouderen, ouderenzorg, thuiszorg en maatschappelijk werk).

Preston Henshuijs
Preston Henshuijs is voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Hij maakt zich samen met JOB hard voor de belangen van alle MBO-studenten in Nederland. Hij volgt momenteel de opleiding Management, Economie en Rechten aan het MBO College Hilversum. Hij is al een aantal jaar bezig met leerlingen en studentenparticipatie, zowel op het VO als het MBO. Zijn motto is: ‘niet over de studenten praten, maar mét de studenien! De student staat centraal, die moet het onderwijs volgen en die ervaart het onderwijs het beste, daarom moeten de scholen daar meer gebruik van maken.’ Naast het vertegenwoordigen van MBO-studenten is hij offical van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).

Marcel Knotter
Marcel Knotter (Bright & Company) is een spreker die in gaat op wat leiders échte leiders maakt; waarom managers bang zijn voor talent en het geraffineerd om zeep helpen; Waarom HRM-afdelingen niet begrijpen wat er in de business nodig is en hoe organisaties er telkens weer in slagen om barrières op te werpen voor welwillende medewerkers waardoor hun creativiteit dus pas ná 17.00 uur echt los komt. Hij neemt je mee op een spannende reis door de business vereisten van de 21ste eeuw en de noodzaak (NOODZAAK!) om structureel anders om te gaan met talent. Marcel Knotter bespreekt de mythe dat veranderen moeilijk is (grote onzin!), China een gevaarlijke concurrent is (ja, wel als je ermee gaat concurreren...) en mannen überhaupt nog iets te zoeken hebben in de top van organisaties (Women Rule).

John van der Vegt
John van der Vegt is sinds 1 februari Voorzitter College van Bestuur ROC van Twente. John van der Vegt was vanaf 2008 Voorzitter College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep. Deze scholengroep bestaat uit acht scholen voor Voortgezet Onderwijs en 50 basisschoien. Daarvoor was hij Algemeen-directeur/Gemeentesecretaris in de gemeente Hilversum. Ook in Twente heeft John een deel van zijn loopbaan doorgebracht: van 1990 tot 1996 was hij hoofd Algemene Zaken Onderwijs en sectorhoofd Onderwijs bij de gemeente Enschede.